Buscar este blog

sábado, 8 de agosto de 2009

LA BURBUJA INMOBILIARIA CONTINUA HACI...

LA BURBUJA INMOBILIARIA CONTINUA HACIENDO ESTRAGOS EN LOS MAS DEBILES, SE HAN HECHO RICOS Y AHORA DESAPARECEN. Els Mossos busquen l'administrador que va dir en una carta que no podia pagar uns deutes   POBRE SALVADOR ESPRIU SI VIERA QUE UNA DE LAS MEJORES OBRAS SUYAS ... ES EL NOMBRE DE UNA INMOBILIARIA "MISSING".
07/08/09 02:00 - Arenys de Mar - núria puyuelo . Els Mossos busquen l'administrador de finques Synera d'Arenys de Mar, Francesc Sánchez Panadés, acusat d'haver estafat unes 240 comunitats de veïns del Maresme, la majoria d'Arenys de Mar. Els Mossos de moment estan recopilant denúncies d'afectats i calculen que l'estafa podria arribar als dos milions d'euros. Sánchez Parés va fugir la setmana passada amb la dona i el seu fill, segons va avançar Ràdio Arenys, després de vendre's la casa i d'haver enviat una capsa amb documentació de les comunitats a una gestoria d'Arenys de Mar, en què adjuntava una carta on reconeixia que fugia perquè no podia assumir uns deutes.
«Hi ha un cartell a la porta que diu que l'empresa està tancada per vacances. A dins del local ja no hi queda res, està buit», explica Maria Àngels Nadal, que és presidenta de dues comunitats de veïns afectades d'Arenys de Mar. «Al setembre havien de venir a canviar l'ascensor de l'edifici de la riera del Pare Fita, que ens ha costat 17.000 euros, però ara resulta que Sánchez no va pagar la instal·lació del nou ascensor i ha fugit amb els diners», explica Nadal, que ja ha presentat una denúncia contra Francesc Sánchez Panadés. Però a aquests 17.000 euros, cal sumar-hi 900 euros més que la comunitat va pagar per l'assegurança al gener i que ara Nadal ha descobert que l'administrador tampoc va pagar. De l'altra comunitat, al carrer de l'Església, l'administrador s'ha endut un fons de 1.000 euros amb els quals tenien previst pintar l'escala. Àlex Acero, un altre dels veïns afectats d'una altra comunitat de la riera del Pare Fita i regidor de Veïns Independents d'Arenys de Mar, encara no ha denunciat la suposada estafa. «De moment estem recopilant la documentació de tots els rebuts per esbrinar quina és la dimensió de l'estafa. Fa poc ens van rehabilitar la façana de l'edifici però en principi sembla que l'administrador va pagar les obres.»
De moment els Mossos d'Esquadra han començat a recollir les denúncies de diversos veïns i algunes comunitats, però encara és d'hora per saber el nombre d'afectats. Es calcula que unes 240 comunitats de veïns haurien estat víctimes de l'estafa, que podria arribar a superar els 2 milions d'euros. L'Ajuntament d'Arenys de Mar ja ha convocat per dilluns una trobada amb els afectats per oferir-los assessorament legal, ja que la majoria de veïns afectats són d'Arenys de Mar, on hi ha la seu de finques Synera, situada a la riera Bisbe Pol. També se sospita que altres comunitats de veïns d'Arenys de Munt i de Caldes d'Estrac estarien afectades, perquè també estaven administrades pel sospitós.
Una fugida planificada
Tot indica que Sánchez Panadés va organitzar bé la seva fugida. Un cop va vendre's la casa que tenia, a Arenys de Mar, i va cobrar tots els rebuts del mes de juliol, els seus clients ja no li han vist el pèl. Segons els veïns, tant ell com la seva dona, Jade Illescas, amb qui té un fill de 4 anys, que també han desaparegut, portaven un alt nivell de vida i és possible que haguessin acumulat deutes. El mateix Sánchez Panadés, abans de marxar, va admetre en una carta que marxava devent diners a diverses comunitats de veïns perquè estava carregat de deutes. La carta la va enviar a una gestoria d'Arenys de Mar, juntament amb una capsa plena de documentació de l'administració de finques.
Un únic compte
Quan Sánchez Panadés fa uns anys es va fer càrrec de la immobiliària, que havia regentat el seu pare, cada comunitat de veïns tenia un número de compte diferent, explica Maria Àngels Nadal, però després va crear un únic compte del qual ell era l'únic titular, en què barrejava la comptabilitat de totes les comunitats de veïns. D'aquesta manera, els afectats de l'estafa ni tan sols poden consultar ni saber quants diners els queden en el fons de la comunitat, tot i que tots sospiten que el compte bancari està buit i que els serà molt difícil que puguin recuperar els diners perduts. «Hem estat massa confiats, el coneixíem de fa anys i no vam sospitar que podia fer una cosa així», assenyala Nadal, que ara se sent «estafada i robada».
Al capdavant d'una ONG
Francesc Sánchez Panadés i Jade Illescas estaven al capdavant d'una ONG, Tale-Talamo, amb seu a Cubelles i Vilanova i la Geltrú. L'ONG, de la qual els dos fugitius van deixar la presidència fa molt pocs dies, es dedica a oferir assistència mèdica a països del Tercer Món, sobretot al Senegal. Els Mossos d'Esquadra hauran d'investigar ara els comptes de l'entitat, que disposa del suport d'associacions, empreses, institucions i voluntaris, ja que una de les empreses col·laboradores era l'administració de finques Synera. Ahir, aquest diari no va poder contactar amb el nou responsable de l'organització.
Google translate:
Los Mossos buscan el administrador que dijo en una carta que no podía pagar unas deudas
07/08/09 02:00 - Arenys de Mar - núria Puyuelo
Los Mossos buscan al administrador de fincas Synera de Arenys de Mar, Francesc Sánchez Panadés, acusado de haber estafado unas 240 comunidades de vecinos del Maresme, la mayoría de Arenys de Mar. Los Mossos de momento están recopilando denuncias de afectados y calculan que la estafa podría alcanzar los dos millones de euros. Sánchez Parés huyó la semana pasada con la mujer y su hijo, según adelantó Radio Arenys, después de vender la casa y de haber enviado una caja con documentación de las comunidades a una gestoría de Arenys de Mar, en la que adjuntaba una carta donde reconocía que huía porque no podía asumir unas deudas.
«Hay un cartel en la puerta que dice que la empresa está cerrada por vacaciones. Dentro del local ya no queda nada, está vacío », explica Maria Àngels Navidad, que es presidenta de dos comunidades de vecinos afectadas de Arenys de Mar. «En septiembre tenían que venir a cambiar el ascensor del edificio de la riera del Pare Fita, que nos ha costado 17.000 euros, pero ahora resulta que Sánchez no pagó la instalación del nuevo ascensor y ha huido con el dinero », explica Nadal, que ya ha presentado una denuncia contra Francesc Sánchez Panadés. Pero a estos 17.000 euros, hay que añadir 900 euros más que la comunidad pagó por el seguro en enero y que ahora Nadal ha descubierto que el administrador tampoco pagó. De la otra comunidad, en la calle de la Iglesia, el administrador se ha llevado un fondo de 1.000 euros con los que tenían previsto pintar la escalera. Àlex Acero, otro de los vecinos afectados de otra comunidad de la riera del Pare Fita y concejal de Vecinos Independientes de Arenys de Mar, aún no ha denunciado la supuesta estafa. «De momento estamos recopilando la documentación de todos los recibos para averiguar cuál es la dimensión de la estafa. Hace poco nos rehabilitar la fachada del edificio pero en principio parece que el administrador pagó las obras. »
De momento los Mossos d'Esquadra han empezado a recoger las denuncias de varios vecinos y algunas comunidades, pero aún es pronto para saber el número de afectados. Se calcula que unas 240 comunidades de vecinos habrían sido víctimas de la estafa, que podría llegar a superar los 2 millones de euros. El Ayuntamiento de Arenys de Mar ya ha convocado para Lunes un encuentro con los afectados para ofrecerles asesoramiento legal, ya que la mayoría de vecinos afectados son de Arenys de Mar, donde está la sede de fincas Synera, situada en la riera Bisbe Pol. También se sospecha que otras comunidades de vecinos de Arenys de Munt y de Caldes d'Estrac estarían afectadas, porque también estaban administradas por el sospechoso.
Una huida planificada
Todo indica que Sánchez Panadés organizó bien su huida. Una vez vender la casa que tenía, en Arenys de Mar, y cobró todos los recibos del mes de julio, sus clientes ya no le han visto el pelo. Según los vecinos, tanto él como su esposa, Jade Illescas, con quien tiene un hijo de 4 años, que también han desaparecido, llevaban un alto nivel de vida y es posible que hubiesen acumulado deudas. El mismo Sánchez Panadés, antes de partir, admitió en una carta que marchaba debiendo dinero a varias comunidades de vecinos porque estaba cargado de deudas. La carta la envió a una gestoría de Arenys de Mar, junto con una caja llena de documentación de la administración de fincas.
Una única cuenta
Cuando Sánchez Panadés hace unos años se hizo cargo de la inmobiliaria, que había regentado su padre, cada comunidad de vecinos tenía un número de cuenta diferente, explica Maria Àngels Navidad, pero después creó una única cuenta del cual él era el único titular, en el que mezclaba la contabilidad de todas las comunidades de vecinos. De esta manera, los afectados de la estafa ni siquiera pueden consultar ni saber cuánto dinero les quedan en el fondo de la comunidad, aunque todos sospechan que la cuenta bancaria está vacío y que les será muy difícil que puedan recuperar los dinero perdidos. «Hemos sido demasiado confiados, lo conocíamos hace años y no sospechar que podía hacer algo así», señala Nadal, que ahora se siente «estafada y robada».
Al frente de una ONG
Francesc Sánchez Panadés y Jade Illescas estaban al frente de una ONG, Tale-Talamo, con sede en Cubelles y Vilanova i la Geltrú. La ONG, de la cual los dos fugitivos dejaron la presidencia hace muy pocos días, se dedica a ofrecer asistencia médica a países del Tercer Mundo, sobre todo en Senegal. Los Mossos d'Esquadra tendrán que investigar ahora las cuentas de la entidad, que cuenta con el apoyo de asociaciones, empresas, instituciones y voluntarios, ya que una de las empresas colaboradoras era la administración de fincas Synera. Ayer, este diario no pudo contactar con el nuevo responsable de la organización.

No hay comentarios: